About ozone and ionsAbout ozone and ions
OzonatorsOzonators
IonizatorsIonizators
SystemsSystems
ServicesServices
SolutionsSolutions
PublicationsPublications
ResearchResearch
ContactsContacts
LVLV
RURU
ENEN
Water ozonation system for food processing
Shrimp rinsing with ozonated water
Microbiological contamination and odor elimination
Strong ione-air flow with Aircode AC550
Household space disinfection with ozone
Flies and insects destruction with ozone
Big indoor space ozone treatment
Waterpipe treatment with ozone
Indoor and surface treatment with ozone
Slaughterhouse treatment ozone
Ozonated Ice producing
Polluted groundwater treatment by ozone
Ozonation of drinking water

Water ozonation system for small meat processing enterprise

ūdens ozonēšana pārtikas ceham Iekārta uzstādīta nelielā gaļas pārstrādes cehā Ziemeļkurzemē 2018. gadā.

Iekārta veic divus uzdevumus:

1) attīra urbuma ūdeni no dzelzs un organikas;

2) nodrošina patērētājiem ūdeni ar nelielu (līdz 0,5 ppm) ozona koncentrāciju.

Ūdensvada apkaļķošanos novērš elektroniska ierīce Calmat (Vulcan).

Iekārta ūdenī iestrādā ozonu, kā rezultātā tiek oksidēts sērūdeņradis un organiskie savienojumi, notiek ūdens sterilizācija, kā arī dzelzs un mangāna pāreja nešķīstošā stāvoklī. Tālāk ūdens tiek filtrēts kvarca smilts filrā, kur mehāniski tiek atdalīti dzelzs un mangāna oksīdi, kā arī tiek veikta organisko savienojumu galējā oksidācija. Tādas apstrādes rezultāts ir ar skābekli bagātināts, ideāli attīrīts ūdens, kurš satur visas organismam nepieciešamās minerālvielas. Šajā risinājumā netiek absorbēts liekais ozons, bet tas tiek saglabāts ūdenī. Šāds ūdens, ar nelielu ozona koncentrāciju, darbojas kā biocīds. Tas veic mikrobioloģiskus attīrīšanas darbus uz ūdens apstrādātajām vismām, tajā skaitā pārtikas produktiem, telpā un kanalizācijā. Šāds risinājums ir piemērots zivju, gaļas, dārzeņu pārstādes ražotnēs, kur nepieciešama mikrobioloģiski tīra vide.

Darbības princips. No urbuma tiek padots ūdens, kas nonākot līdz kontakta tvertnei (3), kur ūdens sajaucas ar ozona gaisa maisījumu, kas tiek ievadīts caur ežektora gāzes sprauslu. Šajā tvertnē notiek ūdens sterilizācija un dzelzs un mangāna, kā arī izšķīdušo organisko savienojumu un sērūdeņraža oksidācija. Dzelzs un mangāns oksidējās līdz nešķīstošiem savienojumiem. Ozonētais ūdens iziet caur kvarca smilts filtru (5), kurā tiek atfiltrēts dzelzs un mangāna nešķīstošais oksīds un organisko savienojumu oksidācijas produkti. Ūdens mīkstināšanu nodrošina elektroniska iekārta Calmat (6), kura aptur cauruļvadu un ierīču apkaļķošanos, attīra cauruļvadu sistēmu un aizsargā pret rūsas bojājumiem un punktveida koroziju. Ozona piegādi nodrošina divi ozona ģeneratori (1), kuri ražo ozonu no gaisa. Tvetnes piepildīšanu un ūdens sajaukšanu ar ozonu, kontrolē vadības bloks (2). Sūknis (4) nodrošina ozonēta ūdens padevi sistēmā.

Web izstrāde: SoftIB, 2012