Par ozonu un joniemPar ozonu un joniem
Ozona iekārtasOzona iekārtas
JonizatoriJonizatori
SistēmasSistēmas
PakalpojumiPakalpojumi
RisinājumiRisinājumi
RakstiRaksti
PētījumiPētījumi
KontaktiKontakti
LVLV
RURU
ENEN
Ūdens ozonēšanas sistēma pārtikas pārstrādes ceham
Garneļu skalošana ar ozonētu ūdeni
Mikrobioloģiskā piesārņojuma un smaku likvidēšana
Jaudīga gaisa-jonu plūsma ar Aircode AC550
Sadzīves telpu dezinfekcija ar ozonu
Mušu un kukaiņu iznīcināšana ar ozonu
Lielu ražošanas telpu dezinfekcija ar ozonu
Ūdensvadu apstrāde ar ozonu
Telpu un virsmu apstrāde ar ozonētu ūdeni
Kautuves apstrāde ar ozonu
Ledus gatavošana no ozonēta ūdens
Piesārņoto gruntsūdeņu apstrāde ar ozonu
Dzeramā ūdens ozonēšana

Ražošanas telpu apstrāde ar ozonu

ozona gaisa ģeneratori Liela apjoma ražošanas telpu dezinfekcija ar ozonu. Tiek izmantoti vairāki jaudīgi ozona - gaisa ģeneratori, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku ozona koncentrāciju. Dezinfekcijas rezultāti ir atkarīgi no ozona koncentrācijas, apstrādes ilguma, telpas lieluma, tīrības, gaisa mitruma un temperatūras.

ražošanas telpas Telpām pirms apstrādes ar ozonu jābūt pēc iespējas tīrām, jo ozons iedarbojas tikai uz virsmu virsējās kārtas, atkarībā no materiāla struktūras. Ozonam ir labvēlīgi nerūsējošā tērauda, plastmasas, alumīnija un stikla materiāli. Metāla virsmām ozons, kā spēcīgs oksidats, veicinās korozijas attīstību. Veicot telpu apstrādi ar ozona - gaisa maisījumu, stingri jāievēro drošības noteikumi. Apstrādes laikā telpās nedrīkst atrasties cilvēki, jo augsta ozona koncentrācija var izraisīt elpošanas ceļu apdedzināšanu. Pēc telpu apstrādes ar ozonu, jāveic telpu vēdināšana un ar mēraparātu jāpārliecinās par ozona līmeni.

ozona koncentrācijas mērīšana Lai iegūtu labus rezultātus, ir nepieciešams nodrošināt pēc iespējas augstāku ozona koncentrāciju telpā. Koncentrāciju var izmērīt ar mēraparātu un parasti to izsaka ppm mērvienībās. Mērot ozona koncentrāciju gaisā, viens ppm nozīmē, ka vienā kubikmetrā gaisa atrodas viens miligrams ozona.

Web izstrāde: SoftIB, 2012