Par ozonu un joniemPar ozonu un joniem
Ozona iekārtasOzona iekārtas
JonizatoriJonizatori
SistēmasSistēmas
PakalpojumiPakalpojumi
RisinājumiRisinājumi
RakstiRaksti
PētījumiPētījumi
KontaktiKontakti
LVLV
RURU
ENEN
Mājas gaisa jonizācijas iekārtas
Iebūvējamas jonizācijas iekārtas
Stiprināmas jonizācijas iekārtas
Transporta jonizācijas iekārtas
Jonu darbība
Jonu iedarbība uz gaisa kvalitāti
Jonu iedarbība uz veselību
Gaisa kvalitātes detektori

Bipolārās gaisa jonizācijas iekārtas

Iekštelpu gaisu veido ārējais gaiss, kurš bieži vien ir piesārņots ar ķīmiskām vielām no satiksmes līdzekļu izplūdes gāzēm un rūpniecības uzņēmumu emisijām, ar augsnes putekļiem, augu daļiņām un putekšņiem un tml. Āra gaisam ieplūstot telpās caur gaisa pievades sistēmām, to var piesārņot cietās daļiņas, šķiedras un ķīmiskās vielas no gaisa filtriem, telpu iekšējās izolācijas vai nogulsnētiem netīrumiem. Telpā tam pievienojas piesārņojums, ko rada paši cilvēki, mājdzīvnieki, kā arī to veiktās darbības (smēķēšana, ēdienu gatavošana, tīrīšanas darbi, medikamentu lietošana).

Pastāvīgi uzturoties slēgtās telpās, kurās gaisa kvalitāte neatbilst organisma vajadzībām, cilvēks izjūt pastiprinātu nogurumu un galvassāpes. Bieži vien vaina meklējama nekvalitatīvos celtniecības materiālos un interjera priekšmetos, kuri satur fenolu, formaldehīdu, stirolu (siltinātāji), kā arī palielinātā daudzumā lietoto elektroierīces. Aktuāla gaisa kvalitātes problēma kļūst gada aukstajos periodos, kad cilvēki lielāko dienas daļu pavada slēgtās telpās. Sienu siltināšana un hermētiski noslēgtu logu iebūve vēl vairāk pastiprina gaisa apmaiņas trūkumu. Āra gaiss vienmēr lielākā vai mazākā mērā ir cilvēka veselībai labvēlīgāks.Kvalitatīvs gaiss ir piesātināts ar vieg¬liem abu polaritāšu joniem. Meža masīvu un lauku tīrais gaiss satur no 700 līdz 1500 negatīvu aerojonu uz vienu kubikcentimetru. Iekļūstot caur logiem vai ventilācijas gaisa vadiem, gaiss zaudē gandrīz pusi no tajā esošajiem aerojoniem. Palikusī puse pielīp pie sienām, iekārtām, priekšmetiem un tādējādi tiek iznīcināta. Aerojoni strauji mirst telpās, kur uzturas daudz cilvēku. Viens no variantiem, kā nodrošināt telpās veselīgu klimatu, ir iegādāties speciālas ierīces gaisa kvalitātes uzlabošanai - gaisa attīrītājus, gaisa mitrinātājus, gaisa sausinātājus, kondicionētājus vai gaisa jonizatorus.

Jonizatoru darbība

Jonizators ir uz īpašu elektroizlādes metodi balstīts gaisa attīrītājs, kuru dēvē arī par gaisa vitamīnu ražotāju. Jonizators uzlādē gaisa daļiņas negatīvi un uzlabo gaisa kvalitā¬ti. Skābekļa joni nav nekas cits kā skābekļa molekula, kas ir vai nu zaudējusi, vai saņēmusi papildu elektronus (daļiņas ar negatīvu lādiņu). Zaudētie elektroni no molekulas veido pozitīvo jonu (plus jonu), bet papildus saņem elektronu - negatīvo jeb mīnus jonu. Dabā pozitīvo jonu ir nedaudz vairāk par negatīvajiem joniem attiecībā 5:4. Skābekļa joni ar negatīvo lādiņu ir bioloģiski aktīvi, ātri kustas un ir ārkārtīgi nepieciešami mūsu organismam. Tie savstarpēji apvienojas, kļūst lielāki, arvien smagāki un lēnāki. Tie kā magnēts pievelk piesārņojumu, t.i., daļiņas ar pozitīvu lādiņu, kuras lidinās gaisā, un palīdz tās neitralizēt. Tādā veidā negatīvie joni darbojas kā gaisa attīrītāji. Negatīvie joni īpaši lielā daudzumā dabā veidojas ūdenskrātuvju tuvumā, priežu mežā un viļņainā jūras krastā. Telpā negatīvo jonu skaits ar laiku samazinās, tāpēc ir svarīgi uzturēt optimālu skābekļa jonu koncentrāciju. Gaisa attīrītājs - jonizators - izdala 186 miljardus negatīvo skābekļa jonu sekundē un uztur jonu koncentrāciju 1000 joni vienā cm3 gaisa, kas nodrošina patīkamu iekšējo klimatu. Piemēram, sāls lampa salīdzinoši izdala no 450 līdz 900 negatīvos jonus sekundē.

Negatīvie joni nodrošina gaisa kvalitāti

Negatīvie joni likvidē iekštelpas gaisa kaitīgās vielas, kuras rada elektromagnētiskie viļņi. Elektromagnētiskie viļņi rodas, izmantojot mūsdienu mājas un biroja tehniku. Biroja tehnika ģenerē pozitīvos skābekļa jonus. Ja gaisā pozitīvo jonu blīvums palielinās, tad tas nevēlami ietekmē cilvēka veselību. Tas izraisa pastiprinātu serotonīna un histamīna izdalīšanos cilvēka ķermenī, kā rezultātā veidojas astma, bronhīti, nervozitāte, depresija. Pozitīvos jonus vairo dažādas piesārņotas vielas gaisā, piemēram, cigarešu dūmi, sēra oksīds (SO2) un tvana gāze (CO). Gaisa attīrītāja radītie skābekļa joni neitralizē, nosēdina un likvidē šos pozitīvos jonus un uztur tīru un svaigu gaisu telpā. Pozitīvie joni pieļauj gaisā brīvi lidināties baktērijām, putekļiem, pelējumam un piesārņojuma daļiņām. Turpretī negatīvi lādētie joni neitralizē un likvidē tos vai uzlādē negatīvi. Tāpēc, ar gaisa jonizāciju var panākt gaisa kvalitāti iekštelpās, kas līdzinās gaisa kvalitātei kalnos vai pie jūras. Ar gaisa jonizāciju var panākt «svaiga gaisa» sajūtu neatverot logus. Vislabāko gaisu kvalitāti nodrošinās bipolārā gaisa jonizēšana, jo:

1) tiks nodrošināts dabiskais pozitīvo un negatīvo jonu īpatsvars;

2) tiks nodrošināta cieto gaisa piesārņojuma daļiņu (putekļu) attīrīšana;

3) tiks veikta mikrobioloģiskā gaisa attīrīšana no vīrusiem, sēnītēm un baktērijām;

4) tiks nodrošināta neitrāla elektrostatistiskā vide, kas nepieļaus uzlādētām daļiņām pielipt pie priekšmetiem.

Jebkura slimība, kā likums, ir vielmaiņas traucējumi organisma šūnās, kas rodas negatīva lādiņa samazināšanās dēļ. Atjaunot un papildināt šo lādiņu var, ieelpojot gaisu, kas ir piesātināts ar negatīvi lādētiem skābekļa joniem. Caur plaušām tie nokļūst asinīs un izplatās pa visu organismu, tādējādi atjaunojot šūnu negatīvo lādiņu un stimulējot vielmaiņu. Samazinoties negatīvo lādiņu skaitam eritrocītos, (kad ieelpojot trūkst negatīvi ladēto aerojonu) tiek traucēta vielmaiņa, kā rezultātā veidojas labvēlīgi apstākļi dažādu slimību attīstībai.Gaisa bipolārie jonizatori „ražo” pozitīvi un negatīvi lādētus skābekļa jonus, kas, savienojoties ar pretēji lādētām daļiņām veido klasterus. Tie izplatās iekštelpās un aptver visas gaisu piesārņojušās cietās daļinās (putekļus), vīrusus un baktērijas. Tādejādi gaiss attīrās no alergēniem un bagātinās ar negatīvi lādētiem aerojoniem, tas „vitaminizējas”. Jonizators padara gaisu telpās tīru, svaigu, gandrīz kā pēc negaisa. Klīniskie pētījumi apstiprināja, ka tāda aerojonu profilakse stiprina imūnsistemu, rada labvēlīgus apstākļus bronhiālās astmas, hroniska bronhīta, bezmiega u.c. slimību ārstēšanai. Tāds gaiss ir labvēlīgs vielmaiņai un uzlabo pašsajūtu.

GAISTOŠIE ORGANISKIE SAVIENOJUMI UZ KURIEM IEDARBOJAS POLARIZĒTI GAISA JONI

GOS ir oglekli saturoša ķīmisko vielu grupa. GOS reaģē ar slāpekļa oksīdu, kas ir viens no būtiskiem gaisa piesārņotājiem, un saules gaismā rada ķīmisko smogu. Daži GOS satur formaldehīdus, benzolu un metilbenzolu. Šīs vielas bieži tiek lietotas kā šķīdinātāji krāsās, lakās un tīrīšanas līdzekļos. Daudzi celtniecības un dekoratīvie materiāli, plastmasas izstrādājumi arī var izdalīt GOS, it īpaši siltā un mitrā gaisā. Virkne šo vielu ir kancerogēnas un var izraisīt kairinājumu plaušās, dažas ir klimata izmaiņas izraisošas gāzes. Lai izvairītos no GOS saturošiem produktiem, izvēlies produktus, ko iesaka Astmas asociācija, kam ir ekomarķējumi vai kas ir minēti kā produkti, kas satur maz vai nemaz GOS.

Lielākā daļa krāsu izdala toksiskās vielas GOS, kas krāsām pievienotas kā šķīdinātāji, piemēram: benzīns, formaldehīds, petroleja, amonjaks, toluols un ksilols. Visas šīs vielas ir bīstamas cilvēkam, jo ir toksiskas un kancerogēnas. Tās var veicināt astmas attīstību, kā arī izraisīt deguna, ādas un acu kairinājumu, galvassāpes, nelabumu, konvulsijas, reiboni, elpvadu problēmas un dažos gadījumos arī nieru un aknu slimības. Tāpēc nav ieteicams uzturēties tikko krāsotās telpās, bet telpas vismaz nedēļu jāvēdina.

Joni iedarbojas uz lielāko daļu GOS, kā piemēram:

Oglekļa monoksīds; Slāpekļa oksīdi; Amonjaks; Metāns; Etāns; Butāns; Pentāns; Heksāns; Cikloheksāns; Benzols; Toluols; Ksilols; Stirols; Naftalīns; Etilēns; Formaldehīds; Acetaldehīds; Metilspirts; Metiletilketons; Trihloretāns; Tetrahlroetilēns; Oglekļa tetrahlorīds.

Web izstrāde: SoftIB, 2012