Par ozonu un joniemPar ozonu un joniem
Ozona iekārtasOzona iekārtas
JonizatoriJonizatori
SistēmasSistēmas
PakalpojumiPakalpojumi
RisinājumiRisinājumi
RakstiRaksti
PētījumiPētījumi
KontaktiKontakti
LVLV
RURU
ENEN
Ozona iedarbība uz meristēmu kultūru
Ozona iedarbība uz graudu pārslām
Ozona iedarbība zivju glabāšanas laikā
Olu apstrāde ar ozonu
Graudu apstrāde ar ozonu
Burkānu apstrāde ar ozonu

OZONA IETEKME UZ KAILGRAUDU MIEŽIEM UN TRITIKĀLES KULTŪRĀM

Dr.inž. Tatjana Rakčejeva, LLU, PTF, PT katedras asociētā profesore 23.01.2013.

Sadarbībā ar LLU, PTF zinātniecēm Dr.sc.ing. Tatjanu Rakčejevu un Dr.sc.ing. Daci Kļavu projekta Valsts Pētījumu Programma „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” (2010.-2013.) projekta Nr. 3. „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” ietvaros veikti pētījumi par netradicionālu graudu apstrādi ar gāzveida ozonu. Veiktie pētījumi ir zinātniski pamatoti, par tiem ir aizstāvēts VMF studentes Jūlijas Meļņikovas maģistra darbs.

 LLU PTF Mūsdienās dažādu pārtikas produktu, kā arī graudu nekaitīguma nodrošināšanai lieto progresīvu un inovatīvu apstrādes metodi kā ozonēšanu. Zināms, ka ozonam ir stipri izteikta antibaktericīda iedarbība, tādēļ to plaši izmanto gaisa, pārtikas, ūdens atsvaidzināšanā un attīrīšanā. Jau sen novērota ozona pozitīvā ietekme arī uz cilvēku veselību. Gāzveida ozons efektīvi iznīcina aflatoksīnus, ohratoksīnus, patulīnu, zearalenonu, kā arī to noārdīšanas produkti parasti ir nekaitīgi.

Eksperimentu mērķis bija pētīt ozona ietekmi uz kailgraudu miežu un tritikāles graudu mikrobioloģiskiem, ķīmiskiem un bioloģiskiem rādītājiem. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: izvērtēt ar ozonu neapstrādātu kailgraudu miežu un tritikāles graudu ķīmiskos, bioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus; izvērtēt ozonētu graudu ķīmiskos, bioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus; noteikt optimālus ozonēšanas režīmus (ozona koncentrācija, apstrādes laiks) graudu apstrādei.

Eksperimentāli ir noteikts, ka nepastāv būtiskās atšķirības olbaltumvielu un cietes saturā starp neapstrādātiem kailgraudu miežu un tritikāles graudiem. Eksperimentos izmantojamo tritikāles graudu mikroflora būtiski atšķiras no kailgraudu miežu mikrofloras. Graudos konstatētas pelējuma sēnes Alternariaspp. un Penicillium spp. Eksperimentāli ir noteikti optimālie graudu apstrādes režīmi ar gāzveida ozonu – koncentrācija (mg m-3) un laiks (min). Pie noteiktas koncentrācijas apstrādātos graudos pelējumu un mikotoksīnu klātbūtne netika konstatēta. Noteikts, ka ozona koncentrācija un apstrādes laiks būtiski neietekmē graudu ķīmisko sastāvu (olbaltumvielu, mitruma, cietes un b-glikānu saturu), savukārt pozitīvi ietekmē graudu dīgtspēju un dīgtspāru – šie rādītāji palielinās.

Plašākai informācijai publikācija konferencē PDF: Rakcejeva T., Melnikova J., Klava D. (2013) Gassy ozone application for hull-less barley and triticale grain treatment. Proceedings of FaBE2013 International Conference, Greece. ISBN 978-960-9510-10-3 vol. 1, pp. 342–352

Web izstrāde: SoftIB, 2012