Par ozonu un joniemPar ozonu un joniem
Ozona iekārtasOzona iekārtas
JonizatoriJonizatori
SistēmasSistēmas
PakalpojumiPakalpojumi
RisinājumiRisinājumi
RakstiRaksti
PētījumiPētījumi
KontaktiKontakti
LVLV
RURU
ENEN
Ozona iedarbība uz meristēmu kultūru
Ozona iedarbība uz graudu pārslām
Ozona iedarbība zivju glabāšanas laikā
Olu apstrāde ar ozonu
Graudu apstrāde ar ozonu
Burkānu apstrāde ar ozonu

Ozona ietekme uz atvēsinātu zivju kvalitāti uzglabāšanas laikā

Bakalaurs E.Baltcers; Prof., Dr.sc.ing.. Līga Skudra, LLU, PTF, PT katedras profesore 28.05.2012.

 LLU PTF Viena no zivju pārstrādes uzņēmumu lielākajām problēmām ir zivju kā izejmateriāla uzglabāšana pirms pārstrādes, jo zivis ir pārtikas produkts, kas ļoti ātri bojājas, tādēļ tās pēc iespējas ātrāk ir jānodod pārstrādei.

Lai aizkavētu mikroorganismu attīstību, laika posmā starp zivju nonākšanu uz kuģa klāja un izkraušanu, tās tiek mazgātas ar ūdeni, tīrītas un atdzesētas. Tomēr šie pasākumi tikai nedaudz aizkavē baktēriju attīstību, tādēļ ir nepieciešams atrast apstrādes veidu kas uz mikroorganismiem iedarbotos efektīvāk.

Pēdējo gadu laikā plaši palielinās interese par ozona izmantošanu lauksaimniecības un pārtikas nozarēs, tāpēc arvien tiek veikti jauni pētījumi par tā baktericīdajām īpašībām.

Darba mērķis: - pētīt un noteikt ozonēta ūdens ietekmi uz atdzesētu zivju kvalitātes rādītāju izmaiņām uzglabāšanas laikā.Lai īstenotu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:1) Noteikt ar ozonu apstrādātu zivju fizikāli-ķīmiskos rādītājus; 2) Noteikt un analizēt zivju mikrofloras izmaiņas pēc apstrādes ar ozonu; 3) Noteikt optimālos parametrus zivju apstrādei ar ozonu; 4) Izstrādāt ieteikumus ražotājiem.

Plašākai informācijai skatiet (PDF): Egīla Baltcera bakalaura darba anotācija ‘’Ozona ietekme uz atvēsinātu zivju kvalitāti uzglabāšanas laikā’’ . – Jelgava, LLU, 2012. - 39 lpp.

Web izstrāde: SoftIB, 2012