Par ozonu un joniemPar ozonu un joniem
Ozona iekārtasOzona iekārtas
JonizatoriJonizatori
SistēmasSistēmas
PakalpojumiPakalpojumi
RisinājumiRisinājumi
RakstiRaksti
PētījumiPētījumi
KontaktiKontakti
LVLV
RURU
ENEN
Ozona iedarbība uz meristēmu kultūru
Ozona iedarbība uz graudu pārslām
Ozona iedarbība zivju glabāšanas laikā
Olu apstrāde ar ozonu
Graudu apstrāde ar ozonu
Burkānu apstrāde ar ozonu

OZONA IEDARBĪBA UZ MERISTĒMU KULTŪRU

Dr. lauks. Līga Lepse, Pūres Dārzkopības pētījumu centra vadošā pētniece. 15.02.2012.

Pūres DCP Samērā lielu saimnicisko postu lauksaimniecībā nodara dažādi kaitīgie organismi, tajā skaitā arī vīrusi, kas mīt augos un bieži vien smazina ražas apjomu un kvalitāti. Līdz ar to veselīga stādāmā materiāla ražošana ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Augļkopībā atveseļota stādāmā materiāla ieguvei bieži vien izmanto meristēmu kultūru, t.i. mēģenēs audzējot mikroaugus, kas iegūti no dzinumu vai pumpuru galotnes audiem. Tomēr šī metode ne vienmēr ir gana efektīva augu atbrīvošanai no vīrusiem. Šādu augu atveseļošanai tiek izmantoti arī dažādi citi atveseļošanas veidi – termoterapija, ķīmijterapija un citu fizikālu faktoru iedarbība.

Zinot ozona destruktīvo ietekmi uz C-C saitēm, nolēmām izmēģināt tā ietekmi uz mikroaugiem. 2010.- 2011. gados Pūres Dārzkopības pētījumu centrā tika veikts izmēģinājums ar mērķi noskaidrot ozona ietekmi uz aveņu mikroagiem un RBDV vīrusa elimināciju no tiem.

Izvērtējot rezultātus, bija redzams, ka mikroaugi gandrīz iet bojā pie ozona devas 0.25 ppm. Tomēr 95% mikroaugu galotnes audi palika dzīvi un no tiem augi atauga. Veicot augiem vīrusu testu, tika konstatēts, ka 25% augi bija vīrusbrīvi. Optimālas ozona pielietošanas metodes meklējumi vēl ir jāturpina, bet iegūtie rezultāti liecina, ka ozona izmantošana vīrusu eliminācijai no mikroaugiem ir iespējama.

Plašākai informācijai skatiet (PDF): L. Lepse, 2011. Influence of ozone on in vitro plants. Advances in plant biotechnology in Baltic sea region. March 30-31, Kaunas, Lithuania. 55-57 p.

Web izstrāde: SoftIB, 2012